Výcvik interních supervizorů ve skupinové supervizi

Na základě opakovaného zájmu o supervizi staršovstev jsme se rozhodli rozšířit kompetenci interních supervizorů o vedení skupinových supervizí. Na podzim roku 2019 jsme zahájili výcvik ve skupinové supervizi a máme v plánu jej zakončit na konci roku 2021. Odborným garantem a lektorem výcviku je PhDr. Milan Kinkor. Výcviku se účastní skupina kazatelů a kazatelek, kteří prošli prvním výcvikem.

Výcvik interních supervizorů ve skupinové supervizi

Na základě opakovaného zájmu o supervizi staršovstev jsme se rozhodli rozšířit kompetenci interních supervizorů o vedení skupinových supervizí. Na podzim roku 2019 jsme zahájili výcvik ve skupinové supervizi a máme v plánu jej zakončit na konci roku 2021. Odborným garantem a lektorem výcviku je PhDr. Milan Kinkor. Výcviku se účastní skupina kazatelů a kazatelek, kteří prošli prvním výcvikem.

Supervize je součástí programu celoživotního vzdělávání

Na 3. zasedání 34. synodu ČCE byla supervize zařazena do programu celoživotního vzdělávání(viz Dokumenty ke stažení). Faráři a jáhnové mohou využívat možností jak externí supervize nabízené ve stávající síti supervizorů v ČR, také nabídek interní supervize ČCE a každý supervidovaný má možnost v rámci Supervizního programu ČCE (viz Dokumenty ke stažení) jednou ročně požádat o proplacení části nákladů na interní i externí supervizi. 

Synod ČCE zasedá od čtvrtka 18. do soboty 20. května 2017 a bude jednat také o novelizaci Pravidel supervize ČCE.

Materiály, které mapují supervizi v ČCE

Supervizní seminář pro faráře 21. – 24. května 2017, v evangelické škole v Křížlicích

Supervize je nástroj podporující profesní rozvoj — rozvoj našich schopností a obdarování, dobré zacházení s našimi omezeními. Slouží k reflexi vlastní práce, umožňuje získat odstup a tak si lépe uvědomit souvislosti v pracovních situacích. Cílem semináře je seznámení s teorií a praxí supervize

Supervize v roce 2017

        Ke konci roku 2016 rezignovala na službu koordinátorky Lýdie Mamulová. Od ledna roku 2017 byl synodní radou, na základě doporučení kolegia supervizorů ČCE, jmenován koordinátorem supervize Jiří Weinfurter.

Supervizoři spolu se synodní radou připravují pro letošní 3. zasedání 34. synodu úpravu a doplnění Supervizního programu ČCE, aby lépe odpovídal aktuálním potřebám.

Náhrada za přijatou supervizi

 

      Kazatelé/ky, kteří absolvovali supervizi u některého supervizora/ky z řady supervizorů ČCE mají podle Pravidel supervize možnost koncem kalendářního roku požádat o proplacení 75% svých nákladů.

Své žádosti posílejte do 30.12. kalendářního roku na adresu koordinátorka. Dokument lze poslat oscanovaný e-mailovou poštou - jiri.weinfurter(zavináč)evangnet.cz

Syndikovat obsah