Synod ČCE zasedá od čtvrtka 18. do soboty 20. května 2017 a bude jednat také o novelizaci Pravidel supervize ČCE.

Materiály, které mapují supervizi v ČCE

Supervizní seminář pro faráře 21. – 24. května 2017, v evangelické škole v Křížlicích

Supervize je nástroj podporující profesní rozvoj — rozvoj našich schopností a obdarování, dobré zacházení s našimi omezeními. Slouží k reflexi vlastní práce, umožňuje získat odstup a tak si lépe uvědomit souvislosti v pracovních situacích. Cílem semináře je seznámení s teorií a praxí supervize

Supervize v roce 2017

        Ke konci roku 2016 rezignovala na službu koordinátorky Lýdie Mamulová. Od ledna roku 2017 byl synodní radou, na základě doporučení kolegia supervizorů ČCE, jmenován koordinátorem supervize Jiří Weinfurter.

Supervizoři spolu se synodní radou připravují pro letošní 3. zasedání 34. synodu úpravu a doplnění Supervizního programu ČCE, aby lépe odpovídal aktuálním potřebám.

Náhrada za přijatou supervizi

 

      Kazatelé/ky, kteří absolvovali supervizi u některého supervizora/ky z řady supervizorů ČCE mají podle Pravidel supervize možnost koncem kalendářního roku požádat o proplacení 75% svých nákladů.

Své žádosti posílejte do 30.12. 2016 na adresu koordinátorky. Dokument lze poslat oscanovaný e-mailovou poštou (lydiem zavináč atlas.cz). 

 

Supervizní program ČCE

4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. – 1. 6. 2014 Vsetín) usneslo přiložený supervizní program

Zasedal synod ČCE a přinesl některé změny pro supervizi

       Na Vsetíně od 29.5. do 1.6.2014 zasedal synod (nejvyšší orgán správy církve) a jedním z usnesení potvrdil velkou většinou hlasů změnu stávajícího Supervizního programu ČCE a změnu Pravidel celoživotního vzdělávání kazetelů. Potvrdil také návrh rozpočtu hospodaření supervize pro letošní i příští rok.

Podle nového Supervizního programu ČCE bude možné, aby supervizoři ČCE poskytovali supervizi kazatelům a kazatelkám i z jiných církví a na základě absolvování Kurzu B supervize týmu pomáhali při komunikaci ve staršovstvech.

Kurz B supervize týmu

        Na podzim 2014 začíná následné vzdělávání stávajících absolventů Kurzu supervize ČCE. Tento kurz se bude zabývat prací ve skupině, způsobem komunikace a řešením konfliktů. Podnět pro něj daly zkušenosti s problémy, které se vyskytují v mnoha staršovstvech církve.

Syndikovat obsah